Kaarten Galerij

Hieronder vind je een digitaal boek met mijn schilderijen inclusief bijbehorend gedicht. Wil je een kaart bestellen van één van de schilderijen? Bekijk dan deze pagina:

Kaarten Galerij

Slide 1

Nieuwe Weg

Een weg ligt voor je open……….

Treed nooit in de voetsporen van een ander
laat je eigen sporen ontstaan.

Alles wat je dan doorworstelt en onderneemt
is met je eigen kracht gedaan.

Luister naar je eigen gevoel
en sta midden in het leven.

Waarom in andermans sporen gaan staan
als je zelf zoveel hebt te geven…

Adriënne

1 - Nieuwe weg
Begin nieuwe tijd

Begin Nieuwe Tijd

Een nieuwe tijd
een nieuwe wereld
ontstaat alleen in jezelf
als jij er ruimte voor maakt.

Zolang je nog vast houdt
aan het verleden
aan oude situaties
zal het er zijn.

Een nieuwe tijd
ontstaat in je gevoel
herken je in je omgeving
als een spiegel van je ziel.

Adriënne.

2 - Begin nieuwe tijd
3

Universele Liefde

Universele liefde
kun je alleen ervaren
door stil te worden
en te luisteren
naar de stem
van je hart.

Ga niet te ver op zoek
alles wat een mens zoekt
zit verborgen in hemzelf....


Adriënne.

3 - Jezus Roos
Met je zijn

Met je zijn

Op het moment
dat jij er voor kiest

zal ’t er zijn.....

die verbinding
vanuit je hart.

Samen onderweg.......


Adriënne.

4 - Met je zijn
Masker

Masker

Gevangen achter een masker,
voldoen aan een ander
in een nepwereld van perfectie
in een chaos van denken.

Puur zijn zonder masker,
lerend dat jouw valkuilen
de juiste sleutels zijn
om jezelf te bevrijden.


Adriënne.

5 - Masker
6 Vertrouwen

Vertrouwen

Geloof en vertrouwen
zal voelen als een warmte
die jou doorstroomt.

Zou het je opgelegd worden
dan zou het zijn
als een omgeslagen jas,

maar je hart zou koud blijven......


Adriënne.

6 - Vertrouwen
7

Sterrenkindje

Je bent een wonder
zo puur, rein en schoon.
Helderder dan de mooiste sterren
mooier dan de mooiste droom.


Adriënne.

7 - Sterrenkind
8

Scheppen vanuit je denken

Als je gedachten angst zijn
dan ben je angst.
 
Als je gedachten liefde zijn
dan ben je liefde.
 
Ons denken bepaalt
wat we voelen - zien en zijn.

Adriënne.

8 - Scheppen vanuit je denken
9

Opstaan in je kracht

Onbewust verbonden:
Door donkere dalen
tastend en zoekend
in de donkere nacht.
 
Bewust verbonden:
Hard werkend aan jezelf
in groeiend vertrouwen
opstaan in je eigen kracht.


Adriënne.

9 - Opstaan in je kracht
10

Moeder Maria

Moeder Maria
moeder van ieder mens
zorgend en wakend.

Onvoorwaardelijke liefde......

Adriënne.

10 - Moeder Maria
11

Christus - Energie

Stem je af
op de liefde van je hart
dan kun je uitstralen
wat je in wezen bent……liefde.

Adriënne.

11 - Christusenergie
12

Indaling

Een verandering
een vernieuwing.

Al hetgeen wat in je groeit
zal steeds meer vorm krijgen.

Voed ’t met liefde
dan blijft ’t altijd
een deel van je hart.

Adriënne.

12 - Indaling
13

De Zon

Richt je tot het licht
met zijn oersterke kracht
wees onbevangen
en voel de warmte stromen.

Adriënne.

13 - De zon
14

Boeddha

Intense rust
intense stilte.....

Door te luisteren
naar de stilte
in jezelf.

Zal hetgeen
wat in je is
tot je spreken.

In de stilte
maar voelbaar
in je ziel.

Adriënne.

14 - Boeddha China
15

Verlichting

Soms is alles donker
gaat alles aan je voorbij
je bent zoekende
je dwaalt langs verschillende
gedachten en wegen.

Nieuwe inzichten
openen weer deuren
naar andere ervaringen
naar groter vetrouwen.
Zo groei je als mens.

Adriënne.

15 - Verlichting
16

De aarde draagt en ontvangt

Moeder aarde…..
u hebt zoveel te geven
laten we van je houden
en liefdevol met je omgaan.

Uw aardse kracht
en wonderlijke natuur
is onmisbaar
in ons aardse leven.....

Adriënne.

16 - De aarde draagt en ontvangt
17

Angsten

Uitzichtloos.......
negatieve beelden
komen tot leven.

Je voelt je gevangen
in je eigen film
van je gedachten.

Roep dan Mijn naam
en weet dat Ik bij je ben......

Adriënne.

17 - Angst denkbeelden
18

Herboren in nieuwe dimensie

Een waterlelie
nog onzichtbaar
maar groeiend
vanuit de donkere diepte
een weg banend
naar het licht.

Geopend door het licht
wordt het hart zichtbaar
in een intense schoonheid
gevoed door de wortels
uit die onpeilbare
donkere diepte.......


Adriënne.

18 - Wedergeboorte
19

Grenzeloos Verbonden

Lieve mama…….

Ik woon hier
maar ook in jou.

Zet je hart open
voel en luister.

Dit is………
wat ik je al zolang
zeggen wou……..

Adriënne.

19 - Grenzeloos Verbonden
20

In vrijheid zijn

Blijf bij jezelf
jouw beleven
jouw zijn als mens.

Geloof in jezelf
en maak je vrij
van al wat niet van jou is.

Pas dan....zal er vrijheid zijn.

Adriënne.

20 - In vrijheid zijn
21

Thuiskomen

Thuis komen
in de kern van je wezen
in het hart van je ziel.


Samensmelten
verbinden
met al wat is.


Adriënne.

21 - Thuiskomen
22

Veilig geborgen

Ik zal je dragen
beschermend
in de palm van Mijn hand.


Geef Mij je vertrouwen
je angsten en pijn.


Samen op weg
leer jij met Mij
je ware zelf te zijn.


Adriënne.

22 - Veilig geborgen
23

Transformatie

Verander de wereld
maar begin bij jezelf.....

Stem je af
op de liefde van je hart.

Laat dit gevoel stromen
naar alles en ieder om je heen

en geloof.....dit is het begin
van verandering

naar een nieuwe wereld.

Adriënne.

23 - Transformatie van de aarde
24

Eenheid

Moeder en kind
een levenslange verbinding
gevoed vanuit ’t moederhart.

Intens verbonden
samensmelten
in tastbaar geluk.

Adriënne.

24 - Eenheid
25

Begin levensweg

Klein puur en onbevangen
maken we een begin
op onze levensweg.

Stapje voor stapje
om te worden
wie je werkelijk bent.

Om te groeien
als klein mensje
naar het grote mens-zijn.

Lief kind,
behoud ’t pure
van het kind in jezelf.


Adriënne.

25 - Beginlevensweg
26

Donkere sluier

Moeilijke momenten
vol pijn en emotie
eenzaam met jezelf
door niemand begrepen.

Moeilijke momenten
dragen bij
aan een opening
naar een nieuw begin.


Adriënne.

26 - donkere sluier
27

Zonne - Energie - Tempel

Als de nacht valt
en de aarde slaapt
droom je over de grenzen heen.

Daar is licht
daar is vrede
daar is zonnewarmte.

We verlangen soms
naar die plek
achter de horizon.

Waar we alleen kunnen komen
in onze mooiste dromen……


Adriënne.

27 - zonne-energie-tempel
28

Troost

Mensenkind
ik heb je lief
ik wil je troosten
ik ben er voor jou.

Ik zie je tranen
ik voel je verdriet.

Eens wordt ’t lichter
eens wordt ’t beter.

Kom maar lief kind
kom maar……vertrouw.


Adriënne.

28 - troost
29

Grenzeloos open

Een kind
zo grenzeloos
dat schept ruimte
dat schept vrijheid.


Een kind
zo puur
zal jou onderwijzen
door zichzelf te zijn.


Een kind
een klein wonder
zo groots
om in te geloven.


Adriënne.

29 - grenzeloos open
30

Samen

Samen…… met die ander
die jou laat zijn
wie je werkelijk bent,
die van je houdt
ondanks dat hij ook
al je schaduwkanten kent.


Dat is echte liefde……


Adriënne.

30 - samen
31

In bewustwordings proces

Door bewust te worden
van je innerlijke kracht
zal er een wereld voor je open gaan.


Soms zul je jezelf verliezen
om jezelf opnieuw te vinden
in nieuwe patronen en gedachten.


Je echte wezen
zal steeds meer voelbaar worden
in je hart


en zichtbaar in de buitenwereld……


Adriënne.

31 - in bewustwordingsproces
32

Doorstroming

(Faal) angsten - onzekerheid
duistere beelden en vrezen………


Zijn vaak creaties
van je denken
wat zich manifesteert
in en rond je wezen.


Laat angstige beelden
geen deel van je worden
laat los……
het beheerst je leven.


Vraag om hulp
om liefde en licht
het zal je beschermen
het zal je omgeven.


Adriënne.

32 - doorstroming
33

Wedergeboorte

Wetend, dat je onbewust
door obstakels op je weg
door de spiegels van je medemens
steeds dichter naar jezelf groeit.

Wetend, dat je leven
steeds een aaneenschakeling is
van nieuwe inzichten
en wedergeboorten.

Zo ervaar je als mens
steeds meer ruimte en vrijheid
waarin je steeds meer
jezelf mag zijn.


Adriënne.

33 - wedergeboorte
34

Innerlijk kind laten zijn

Je innerlijk kind…………
een met al je emoties
een met al je pijn
een met je hart.


Je innerlijk kind…………
getuige van al je processen
getuige van al je overwinningen
een wezenlijk deel van jezelf.


Koester je innerlijk kind
als je het afwijst
wijs je jezelf af………


Adriënne.

34 - innerlijk kind laten zijn
35

Helder inzicht

We hebben vaak meer vragen
als antwoorden voor onszelf……


Zomaar onverwacht
op een stil moment
komt er tussen je denken
een ingeving vanuit je hart.


Zomaar onverwacht
een inzicht
of een antwoord
op een vraag die je had.


Adriënne.

35 - helderinzicht
36

Onbevangen

Onbevangen als een kind
los van ego
los van denken.


Ontvangen……
wat je gegeven wordt.


Adriënne.

36 - onbevangen
37

Naar andere dimensie

Afscheid nemen doet pijn
kenden wij de pijn van afscheid niet
dan kenden wij ook geen liefde.


Voel in je hart
die eeuwige verbondenheid
die deel van jou blijft.


Luister naar die zachte stem
die via je hart en gedachten
zal spreken tot jou.


Eens zal je gebroken hart
weer samensmelten
in een liefdevol wederzien………


Adriënne.

37 - naar andere dimensie
38

Boeddha Indonesië

Luister niet
naar de onrust
van de wereld
maar naar de stilte
diep in jou.


Dan weet je
dan voel je
wat je in wezen bent.


Neem je teveel
onrust in je op……


Dan wordt het
jouw onrust.


Adriënne.

38 - boeddha Indonesië
39

Gevangen in depressie

Een moeilijke tijd
kan tekenen
in een depressie.


Uitzichtloos
hol en leeg
alleen met jezelf.


Een moeilijke tijd
is vaak een overbrugging
naar een nieuwe situatie.


Die inzicht, acceptatie en
verandering vraagt.


Die loslaten
en vertrouwen vraagt.


Adriënne.

39 - gevangen in depressie
40

Vrijheid

Vrijheid en hoop
in de wereld
dat is ons verlangen.

Laten we beginnen
aan onszelf
te veranderen……

Wat we in de wereld
willen zien.


Adriënne.

40 - vrijheid
41

Ik leg mijn wezen in uw hand

Soms ben je zo moe
eenzaam in je gevoel
stuurloos en leeg
zonder doel.


Alles gaat ooit voorbij
ook donkere sombere dagen
vraag licht en kracht
voel je gedragen……


Adriënne.

41 - Ik leg mijn wezen in uw hand
42

Liefdevol voeden

Een klein mensje
liefdevol voeden
vanuit puur geluk
met intense liefde
in het volle licht.


Beschermend
veilig en geborgen
tegen je aan.


Houd dit bij je
lief klein mensje
als je straks
de grote mensenwereld
in zal gaan.


Adriënne.

42 - liefdevol voeden
43

Universele bescherming

Als een witte roos
zo rein is de liefde
die jou zal omgeven.


Geloof in die liefde
die jou beschermt
in je aardse leven.


Je mag ontvangen
om te leven
om te geven.


Adriënne.

43 - universele bescherming
44

Ingeving

Waar je ook bent of gaat
ook jij hebt een liefdevolle engel
die over je waakt
en altijd naast je staat.


Je hebt het niet in de gaten
maar het is ook hij
die op moeilijke momenten
jou moed in zal praten.


Niet hardop
maar als een zachte stem
waarvan je denkt
dat ’t je gedachten zijn.


Die stem……………
lief mensenkind
is heel vaak van hem.


Adriënne.

44 - ingeving
45

Thuis in je kern

Laten we samen proberen
een stukje van God te zijn
door ons af te stemmen
op de bron diep in onszelf.


Samen een geheel
dat maakt ons liefdevol
in verbinding met al
wat liefde is.


Laten we samen proberen
onze liefdevolle gedachten
bijeen te bundelen
tot positieve krachten.


Samen delen....samen werken
een bron van saamhorigheid
in je gevoel - in je hart
welkom thuis......


Adriënne.

45 - thuis in je kern
46

Verbinding vanuit je open hart

Vrees niet voor eenzaamheid
iemand heeft je altijd lief………

Als mens
heb je de vrijheid
om vanuit je open hart
universele hulp te vragen
aan de aanwezigheid
waar jij voor kiest………

Voel waar je hart naar uitgaat
en de verbinding zal er zijn.

Geloven is vertrouwen………


Adriënne.

46 - verbinding vanuit je open hart
47

Vrede vanuit je open hart

De wereld………
vol pijn en emotie
in strijd met onszelf
en met elkaar.


Diep in onszelf
een bron van vrede
……God…?
Voel die pure liefde.


Liefde is vrede
voor onszelf
en vanuit onszelf
voor de wereld.


Adriënne.

47 - vrede vanuit je open hart
48

Kijken vanuit je open hart

Wij mensen zijn opgegroeid in een wereld
met verschillende geloven en culturen.


Laten we respect hebben voor elkaar.


Als je leeft en kijkt
vanuit je eigen basis, met open hart
zit je altijd op de goede golflengte.


Veel oorlogen en geweld
zouden dan ophouden te bestaan.


Adriënne.

48 - kijken vanuit je open hart
49

Vertrouwen vanuit je open hart

Ons godsbeeld, onze voorstelling of gedachte
die wij hebben over God
kan niet strak omlijnd zijn
het algemene godsbeeld is onbegrensd………


Waar het echt om gaat
is vertrouwen en geloven
dat we met die goddelijke bron verbonden zijn
vanuit ons hart en gevoel.


Adriënne.

49 - Vertrouwen vanuit je open hart
50

Vrijheid vanuit je open hart

Geloof in jezelf en maak je vrij van gedachten
die je steeds onderuit halen.


Als jij niet in jezelf gelooft
waarom zou een ander
dan wel in jou geloven?


Als je in jezelf gelooft
en je eigen weg volgt
creëer je voor jezelf een vrijheid
waarin weer nieuwe wegen kunnen ontstaan.


Adriënne.

50 - Vrijheid vanuit je open hart
51

Moeder Maria

Bid tot de moeder Gods
ze is verbonden met je hart
ze omringt jou met haar liefde.

Zie de liefde in haar ogen
zie de zachtheid voor jouw pijn
voel je bij haar geborgen.

Ze zal er ieder moment
voor jou zijn………


Adriënne.

51 - Moeder Maria
52

Kristallijnen poort

Onze ziel kent geen grenzen……


We worden steeds bewuster
van onze oerkracht
die ons steeds meer bewust maakt
van wat we in essentie zijn.


Opgelegde grenzen vallen weg
we gaan door nieuwe poorten
alles wordt steeds meer helder
kristalhelder…………


Adriënne.

52 - kristallijnen poort
53

Kristalheldere verbinding

Verbonden:
diep in onszelf
met de universele bron.


Een ruimte van verstilling
vormloos……een mysterie.

In deze momenten
mogen we beseffen.


We zijn een onlosmakelijk deel
van het grote geheel……


Adriënne.

53 - kristallijnen verbinding
54

Hart - verbindingen

We zijn zo geneigd
om onze zwakke kanten
met onze angsten en emoties
als een slechte film
in stand te houden
met onze gedachten.


Diep in jezelf
ligt een ander scenario
waar jij deel van bent
verbonden vanuit je hart
met de bron en ieder mens
die kiest voor de liefde.


Geloof in de kracht van liefde
die ook jou doorstroomt en optilt
naar een hogere dimensie
naar een liefdevollere wereld……


Adriënne.

54 - hartverbindingen
55

Nieuwe wereld

Bouw mee……
aan een nieuwe wereld
die gevoed wordt
door de universele liefde
in verbinding met jouw hart.

Ben een lichtwerker
en bouw mee……


Adriënne.

55 - nieuwe wereld
Vorige
volgende
Slide 1
Begin nieuwe tijd
3
Met je zijn
Masker
6 Vertrouwen
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
previous arrow
next arrow